Het Duitse Huis

Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma I

De cursus Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma I leidt op tot niveau B1. De officiële naam voor een cursist met dit niveau is onafhankelijke gebruiker, volgens de normering van het Europese Referentie Kader (ERK).

In plaats van het inburgeringsexamen op niveau A2, mag u ook het NT2 Staatsexamen Programma I doen.

Bij het NT2 Staatsexamen maakt u de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven op een hoger niveau dan bij het inburgeringsexamen. Dit is een goede keuze wanneer u bijvoorbeeld een opleiding wilt gaan doen of meer kans wilt kunnen maken op een baan.

Toewerken naar het Staatsexamen op niveau B1 is echter niet voor iedereen weggelegd: de Nederlandse taal wordt op een meer schoolse manier onderwezen, met veel grammatica en spelling en veel aandacht voor schrijven en lezen.

Voor wie?

Deze cursus is in de volgende situaties de juiste keuze:
 

  • u wilt een grotere taalvaardigheid Nederlands bereiken dan het niveau van de inburgeringscursus
  • u wilt meer kans maken op een baan
  • u wilt een mbo opleiding gaan volgen in Nederland

Voorkennis

De voorkennis die u nodig heeft om met de cursus te kunnen beginnen is taalvaardigheid Nederlands op niveau A2.

Inhoud

Bij Het Duitse Huis wordt deze cursus in groepjes van maximaal vijf personen gegeven.

U gaat tijdens de cursus aan de slag met alle onderdelen van de taal die noodzakelijk zijn om het examen te kunnen behalen.

De cursus bevat alle examenonderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren, of natuurlijk alleen die onderdelen waar u examen in wilt doen. De snelheid waarmee u een niveauverhoging bereikt, is afhankelijk van uw leervermogen en uw inzet gedurende het traject.

U kunt na het doorlopen van de cursus spreken, luisteren, lezen en schrijven op niveau B1 en u bent optimaal voorbereid voor het examen.

Huiswerk

De cursus vergt een tijdsinvestering van gemiddeld zes uur per week voor het maken van huiswerkopdrachten.

Resultaat

U kunt na het doorlopen van de cursus spreken, luisteren, lezen en schrijven op niveau B1. Wanneer u consistent goed scoort op de oefenexamens kunt u het Staatsexamen Nederlands NT2 programma I doen.

Aanvang

In veel gevallen is het mogelijk om meteen te beginnen. In andere gevallen kunt u beginnen zodra er een geschikte groep beschikbaar is. Dat kan direct zijn, maar soms kan het een paar weken duren.

De cursus Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma I wordt bij Het Duitse Huis in groepen van maximaal vijf personen gegeven.

Wij zoeken een groep die voor u het meest geschikt is. Wij letten daarbij op uw afkomst, uw opleidingsniveau, uw kennis van de Nederlandse taal en uw leeftijd. U kunt zelf ook uw voorkeuren aangeven.

De aanvangsdatum en de lestijden worden vervolgens in overleg met u bepaald.

Duur

U krijgt gedurende 12 weken zes uur per week les. Afhankelijk van uw startniveau kunnen de cursus en het aantal lessen variëren.

Intake

Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek worden uw wensen en uw startniveau besproken. U krijgt op basis daarvan een begeleidingsvoorstel.

Inschrijfgeld

Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma:
€ 1.375,- (excl. btw)*

* Op basis van de intake en het individuele lesprogramma wordt een definitieve offerte opgesteld.

Cursusboeken Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma I:
€ 75,- (incl. btw)

Naast de aan te schaffen boeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met ondersteunend lesmateriaal.

In plaats van zich in te schrijven voor de hele cursus, kunt u ook losse lesuren nemen. Er is dan geen wachttijd en u krijgt individueel les.

Losse les Voorbereiding NT2 Staatsexamen Programma I:
€ 45,- (excl. btw)