Het Duitse Huis

Huisregels

Iedereen die is aangemeld bij Het Duitse Huis en/of de vestiging bezoekt, onderschrijft de huisregels van onze organisatie en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar heel belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen wanneer je de ander in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dan ook, dat wij in onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen en gedrag zoals pesten en het maken van discriminerende, racistische, onzedelijke of intimiderende opmerkingen alsook het hiertoe aanzetten niet tolereren.

Wij verzoeken alle medewerkers, leerlingen, cursisten, ouders of andere bezoekers mee te werken aan het naleven van de huisregels.

Huisregels

01. Wij accepteren elkaar zoals we zijn en wij discrimineren niet.

02. Wij tonen respect voor elkaar: iedereen telt mee in Het Duitse Huis.

03. Wij pesten elkaar niet, wij lachen elkaar niet uit en wij schelden niet.

04. Wij negeren elkaar niet.

05. Wij gebruiken geen grove taal.

06. Wij gebruiken geen drugs, ook niet voordat we naar Het Duitse Huis gaan.

07. Wij gebruiken geen alcohol, ook niet voordat we naar Het Duitse Huis gaan.

08. Binnen de vestiging van Het Duitse Huis roken wij niet.

09. Wij gebruiken geen geweld en intimideren elkaar niet.

10. Wij maken geen ongepaste opmerkingen over elkaars leven of uiterlijk.

11. Wij veroorzaken geen geluidsoverlast.

12. Wij hangen onze jassen aan de kapstok en plaatsen tassen op de grond.

13. Wij stellen geen ongepaste vragen.

14. Wij plaatsen onze voeten niet op het meubilair.

15. Wij laten onze werkplek netjes achter.

16. Wij zitten niet ongevraagd aan de spullen van anderen.

17. Wij hebben altijd al onze spullen bij ons.

18. Wij doen voorzichtig met de spullen van anderen en maken niets kapot.

19. We helpen elkaar om samen het beste uit onszelf te halen.

20.Wij doen wat de studiecoach zegt en gaan niet in discussie.