Het Duitse Huis

Jobhunting

De term jobhunting betekent eigenlijk letterlijk ‘op zoek gaan naar een baan’. Het is in outplacement en spoor 2 re-integratie trajecten een belangrijk onderdeel om aan een nieuwe baan te komen.

Een jobhunting- of arbeidsbemiddelingstraject kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Het Duitse Huis kiest voor een ondersteunende rol door onder andere het geven van advies en het motiveren van de cliënt. Van de kandidaat verwachten wij een actieve houding naar de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Een arbeidsbemiddelingstraject of jobhunting is bedoeld voor iedereen die gemotiveerd en klaar is om de arbeidsmarkt te betreden, maar advies en steun nodig heeft bij het maken van de laatste stap op weg naar werk. Als u een goed inzicht heeft in wat u kunt en wilt, dan is jobhunting uitermate geschikt voor u. Een coach van Het Duitse Huis zal u met zijn expertise terzijde staan en u helpen om een bij uw competenties en vaardigheden passende baan te vinden.

Het doel is een plaatsing in een baan of een werkervaringsplaats. Bij re-integratie tweede spoor kan het ook om een of een arbeidsritme werkplek of werkervaringsplek gaan. Dit kan in de vorm van een arbeidsovereenkomst, een detacheringsovereenkomst of een werkplekovereenkomst die soms ook als vrijwilligersovereenkomst worden aangeboden. Hierbij zal rekening worden gehouden met de haalbaarheid en de opbouw van de belastbaarheid.

Inhoud

U zult door de begeleider van Het Duitse Huis op een gestructureerde manier individueel en intensief worden begeleid.

Onderwerpen binnen het jobhuntingtraject zijn onder andere:

  • het samenstellen van het curriculum vitae
  • competenties
  • het schrijven van brieven
  • presentatietraining
  • netwerktraining
  • optimalisatie zoekmethoden

Samen met u zal worden gezocht naar de meest passende en kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij al het mogelijke zal worden gedaan om u zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Hierbij kan Het Duitse Huis ook het eigen netwerk van instellingen, organisaties en bedrijven gebruiken. Er zullen ook contacten buiten het eigen netwerk worden gezocht.

De gesprekken met uw coach vinden wekelijks plaats op basis van een gelijkwaardige, integere, diepgaande en open samenwerking. De coach zorgt voor een veilige, vertrouwde setting en zal toezien op een daadkrachtige voortgang binnen het met u overeengekomen plan. Uw coach zal als ‘vraagbaak’ en ‘klankbord’ ook buiten de consulten bereikbaar zijn.

Huiswerk

In de perioden tussen de begeleidingsgesprekken zult u een aantal uren per week moeten reserveren voor het uitvoeren van opdrachten.

Aanvang

Aanvangsdatum en tijdstippen van de gesprekken worden in overleg met u bepaald.

Duur

Een arbeidsbemiddelingstraject kan op verschillende manieren worden ingevuld: van een eenvoudig en kort programma, tot een lang en uitgebreid project. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie, eventuele beperkingen of belemmeringen, werkervaring, wensen en mogelijkheden. Doorgaans bestaat een traject uit maximaal 22 consulten en het duurt in dat geval ongeveer vijf tot zes maanden.

Intake

Voorafgaand aan het arbeidsbemiddelingstraject vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden uw situatie, wensen en mogelijkheden besproken. Op basis daarvan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. In het begeleidingsplan staat ook een advies over het voor u optimale aantal consulten. Dit aantal kan later uiteraard nog naar behoefte worden aangepast.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt samen u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan het traject van start gaan. De begeleiding vindt in principe altijd plaats op de vestiging van Het Duitse Huis.

Inschrijfgeld

Wanneer u een werkloosheids- of bijstandsuitkering heeft kunt u afhankelijk van uw situatie en kansen op de arbeidsmarkt, voor de kosten van een jobhuntingtraject bij Het Duitse Huis aanspraak maken op een budget van het UWV uit hoofde van de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO).

Het Duitse Huis ondersteunt u desgewenst bij het aanvragen hiervan.
 

Indien u niet voldoet aan de criteria die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een budget vanuit uw werkgever, UWV of gemeente dan bieden wij u de mogelijkheid om op basis van een uurtarief (€ 75,- excl. btw) gebruik te kunnen maken van onze diensten.