Het Duitse Huis

Re-integratie

Het woord re-integratie betekent letterlijk het ‘opnieuw deelnemen aan’.

Re-integratie via Het Duitse Huis is gericht op het opnieuw deelnemen aan of herintreden op de arbeidsmarkt: re-integratie 2e spoor of externe re-integratie.

Bij een 2e spoor re-integratietraject is het doel het vinden van een passende baan buiten de eigen werkgever. U wordt bij Het Duitse Huis intensief en persoonlijk begeleid.

Er is aandacht voor alle aspecten die van belang zijn bij het vinden van passend werk, zoals het omgaan met het verlies van uw baan, het vergroten van uw zelfvertrouwen, het bepalen van en het focussen op een nieuwe zoekrichting, het sollicitatieproces en het daadwerkelijk zoeken van een baan.

Voor wie?

Wanneer u geen baan meer heeft of deze gaat verliezen en begeleiding wilt bij het zoeken naar passend werk, is een re-integratietraject bij Het Duitse Huis de juiste keuze.

Het starten van een re-integratietraject kan vanuit verschillende situaties:
 

  • u heeft een werkloosheids- of bijstandsuitkering
  • u heeft géén werkloosheids- of bijstandsuitkering

Inhoud

De kernvragen bij een re-integratietraject zijn:

  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?
  • Welke functie past het beste bij mijn kwaliteiten en interesses?
  • Welke ontwikkeling is nodig?

Samen met uw persoonlijke coach gaat u op zoek naar de antwoorden op deze kernvragen. Een training, bijvoorbeeld een sollicitatietraining, kan deel uitmaken van het traject.

De gesprekken met uw coach vinden plaats op basis van een gelijkwaardige, integere, diepgaande en open samenwerking. De coach fungeert hierbij als begeleider van het traject en zal door levenservaring en kennis van de arbeidsmarkt, ‘vraagbaak’ en ‘spiegel’ voor u zijn. Hij zorgt voor een veilige, vertrouwde setting en zal toezien op een daadkrachtige voortgang binnen het met u overeengekomen plan.

Om inzicht te krijgen en tot oplossingen te komen, werkt uw coach niet met één, maar met verschillende methodieken. Op deze manier is hij in staat om individueel maatwerk te leveren.

Huiswerk

In de perioden tussen de begeleidingsgesprekken zult u een aantal uren per week moeten reserveren voor het maken van thuisopdrachten.

Aanvang

Aanvangsdatum en tijdstippen van de gesprekken worden in overleg met u bepaald.

Duur

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De maximale duur van een re-integratietraject is twaalf maanden.

Gedurende het traject zullen er tussentijdse rapportages worden gemaakt en aan het einde van het traject vind er een evaluatie plaats. Doorgaans vinden de consulten eenmaal in de twee weken plaats.

Intake

Voorafgaand aan het re-integratietraject vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden uw situatie, wensen en mogelijkheden besproken. Op basis daarvan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. In het begeleidingsplan staat ook een advies over het voor u optimale aantal consulten. Dit aantal kan later uiteraard nog naar behoefte worden aangepast.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt samen u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan het traject van start gaan. De consulten vinden in principe altijd plaats op de vestiging van Het Duitse Huis.

Inschrijfgeld

In een aantal gevallen kunt u voor een vergoeding van de kosten voor een re-integratietraject een beroep doen op het UWV, de gemeente, uw werkloosheidsverzekering of uw werkgever:

Heeft u een werkloosheidsuitkering?
In dit geval kunt u voor de kosten van een re-integratietraject bij Het Duitse Huis aanspraak maken op een budget van het UWV uit hoofde van de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO).

Voor dit budget kunt u in aanmerking komen wanneer u:

  • minimaal zes maanden een werkloosheidsuitkering ontvangt (of korter maar door het UWV bent ingedeeld in fase twee, drie of vier)
  • eerder al een re-integratietraject heeft doorlopen, zonder dat dit tot een baan heeft geleid
  • ontevreden bent over uw huidige re-integratietraject

Wanneer u slechts korte tijd recht heeft op een werkloosheidsuitkering kunt u aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van een eventuele particuliere werkloosheidsverzekering.

Heeft u geen werkloosheidsuitkering?
In dit geval kunt u onder bepaalde voorwaarden op basis van artikel 10 van de Wet Werk en Bijstand, aanspraak maken op een re-integratiebudget van de gemeente.

Met een dergelijk budget kunt u een compleet re-integratietraject bij Het Duitse Huis doorlopen. Wij ondersteunen u desgewenst bij het aanvragen hiervan bij het UWV en de gemeente.

Werkgever
In het geval van een afvloeiingsregeling of een outplacementtraject betaalt uw werkgever vaak de kosten voor de re-integratie.

Wanneer uw arbeidsplaats komt te vervallen, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, zijn er vaak afspraken gemaakt over loopbaanadvies, outplacement en dergelijke die zijn vastgelegd in een sociaal plan.
 

Indien u niet voldoet aan de criteria die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een budget vanuit het UWV of de gemeente dan bieden wij u de mogelijkheid om op basis van een uurtarief (€ 75,- excl. btw) gebruik te kunnen maken van onze diensten.