Het Duitse Huis

Stagebemiddeling

Volg je een mbo-opleiding en heb je moeite met het vinden van een passende stageplek? Dan is een traject voor stagebemiddeling bij Het Duitse Huis de juiste keuze!

De term stagebemiddeling betekent ‘op zoek gaan naar een stageplaats’. Een traject voor stagebemiddeling kan op verschillende manieren worden vormgegeven.
Bij Het Duitse Huis kiezen we voor een ondersteunende en begeleidende rol, van de student verwachten wij een actieve en positieve houding.

Wij werken niet op basis van een standaard lijst met bedrijven, maar leveren maatwerk: onze coach gaat op basis van de specifieke wensen samen met de student op zoek naar de ideale stageplek!

Voor wie?

Het stagebemiddelingstraject van Het Duitse Huis is vooral bedoeld voor studenten binnen het mbo, die gemotiveerd zijn om de arbeidsmarkt te betreden.

Een begeleider van Het Duitse Huis zal de student met zijn expertise terzijde staan en helpen om snel een stageplek te vinden die past bij de competenties, vaardigheden en studierichting.

Inhoud

De student zal door de begeleider van Het Duitse Huis op een gestructureerde manier individueel en intensief worden begeleid.

Onderwerpen binnen het stagebemiddelingstraject kunnen onder andere zijn:

  • het samenstellen van het curriculum vitae
  • competenties
  • het schrijven van brieven
  • telefoontraining
  • presentatietraining
  • optimalisatie zoekmethoden

Samen met de student zal worden gezocht naar de meest passende en kansrijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt, waarbij al het mogelijke zal worden gedaan om de student zo snel mogelijk aan een stageplaats te helpen. Hierbij kan Het Duitse Huis ook het eigen netwerk van instellingen, organisaties en bedrijven gebruiken. Er zullen ook contacten buiten het eigen netwerk worden gezocht.

Aanvang

Aanvangsdatum en tijdstippen van de sessies worden in overleg met de student bepaald.

Duur

Een stagebemiddelingstraject kan op verschillende manieren worden ingevuld: van een eenvoudig en kort programma, tot een langer en uitgebreider traject. Dit hangt af van de persoonlijke situatie, eventuele beperkingen of belemmeringen, werkervaring, wensen en mogelijkheden van de student. Doorgaans bestaat een traject uit ongeveer vijf sessies.

Intake

Voorafgaand aan de stagebemiddeling vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden de situatie, wensen en mogelijkheden van de student besproken. Op basis daarvan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt.
In het begeleidingsplan staat ook een advies over het optimale aantal sessies. Dit aantal kan later uiteraard nog naar behoefte worden aangepast.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt met elkaar besproken en eventueel aangepast. Zodra de student het eens is met het begeleidingsvoorstel, kan het traject van start gaan. De begeleiding vindt in principe altijd plaats op de vestiging van Het Duitse Huis.

Inschrijfgeld

Een sessie stagebemiddeling bij Het Duitse Huis duurt 90 minuten!

Prijs per sessie:
€ 50,- (incl. btw)

Strippenkaart voor vijf losse sessies (zes maanden geldig):
€ 225,- (incl. btw)

Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met ons op.