Het Duitse Huis

Onderwijsondersteuning

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Tegenwoordig wordt er van leerlingen op de lagere en middelbare scholen een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Veel leerlingen lopen daardoor gedurende kortere of langere periodes onder andere vast op het gebied van studievaardigheden, organisatie en/of planning.

Daarnaast merken studenten op het hbo of aan de universiteit vaak dat tentamens moeilijker zijn dan de toetsen en schoolexamens op de middelbare school: de lesstof is veel complexer en bij het zelfstandig wonen en studeren in een nieuwe stad blijkt zelfdiscipline belangrijk. Docenten hebben meestal geen tijd voor extra studiebegeleiding wanneer een student dat nodig heeft. Anders gezegd: studeren blijkt vaak moeilijker dan verwacht.

Bij Het Duitse Huis vinden we voor elk probleem een passende oplossing. Men kan bij ons naast professionele ondersteuning bij het vak Duits, in overleg ook terecht voor begeleiding bij andere vakken.
Op kleinschalige wijze helpen we door een intensieve begeleiding en individuele ondersteuning via bijlessen, huiswerkbegeleiding of examentraining.

Leren doen we samen bij Het Duitse Huis!

Het aanbod

➤   Bijles
➤   Huiswerkbegeleiding
➤   Examentraining
➤   Stagebemiddeling