Het Duitse Huis

Presentatietraining

Succesvol presenteren is te leren: U kunt uw presentatievaardigheden verbeteren door een gerichte training.

Tijdens een sollicitatiegesprek, een presentatie of tijdens gesprekken met potentiële klanten krijgt u geen tweede kans voor een eerste indruk: het komt aan op overtuigend presenteren.

Door betere presentatievaardigheden zal uw zelfvertrouwen toenemen.

Deze presentatietraining van Het Duitse Huis is een individuele training op maat.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die zijn kansen op een succesvolle presentatie wil vergroten.

Heeft u vragen over uw manier van presenteren, uw lezing, uw pitch, of het congres dat u goed wilt voorbereiden en u bent op zoek naar hulp? Dan is deze individuele training op maat de juiste keuze!

De training is ook bijzonder geschikt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen.

Het doel van de training is om de kansen op een geslaagd sollicitatiegesprek te vergroten, dan wel uw klantcontacten te verbeteren of een succesvolle presentatie te geven door een uitstekende eerste indruk te maken!

Voorkennis

U moet zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. De minimale taalvaardigheid wordt gesteld op niveau B2, conform de normering van het Europees Referentiekader.

Heeft u een niet-westerse achtergrond en beheerst u het Nederlands onvoldoende om deze cursus te kunnen volgen? Dan bestaat bij Het Duitse Huis de mogelijkheid om eerst de inburgeringscursus Nederlandse taal te volgen.

Inhoud

De presentatietraining bestaat uit een losse sessie van twee uur (120 minuten). Hoeveel sessies u nodig heeft hangt af van uw persoonlijke situatie. De training wordt individueel, dus één-op-één gegeven.

De training is maatwerk en draait dus vooral om úw vragen en aandachtspunten. Het gaat verder om vragen als ‘Wat is de juiste kleding?’, ‘Hoe komt ik over?’, Wat is mijn houding?’ en ‘Hoe maak ik een goede eerste indruk?’.

De lesstof bestaat uit theorie en veel praktische oefeningen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • het maken en oefenen van een elevator pitch
  • uiterlijk
  • gedrag
  • woordkeuze
  • presentatie
  • positieve en negatieve eigenschappen en
  • hoe deze het beste te benoemen
  • spiegelen
  • congruentie verbale en non-verbale boodschap

Onderwerpen uit de presentatietraining kunnen ook deel uitmaken van onze begeleidingstrajecten voor loopbaanadvies, re-integratie of arbeidsbemiddeling.

Huiswerk

Het kan nodig zijn om naast de bijeenkomst tijd te investeren voor zelfstudie en het werken aan opdrachten.

Resultaat

Na het volgen van deze training bent u zich bewust van het effect van uw verbale en non-verbale communicatie. U bent in staat om verbaal en non-verbaal dezelfde boodschap overbrengen. Daarnaast is uw zelfvertrouwen groter en u weet een goede eerste indruk van uzelf te geven. Uw kansen op een succesvolle presentatie zijn aanzienlijk vergroot!

Aanvang

De aanvangsdatum en het tijdstip van de training worden in overleg met u bepaald.

Duur

De presentatietraining bestaat uit een losse sessie van twee uur (120 minuten). Hoeveel sessies u nodig heeft hangt af van uw persoonlijke situatie.

Intake

Voorafgaand aan de presentatietraining vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek komen uw opleiding, werkervaring en achtergrond aan de orde. Samen met de coach van Het Duitse Huis bespreekt u uw vragen en ondersteuningsbehoefte.

Op basis hiervan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. We stellen een training samen die bij u past. U krijgt tijdens het intakegesprek ook een advies over het benodigde aantal trainingssessies.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt vervolgens met u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan de presentatietraining van start gaan.

Inschrijfgeld

Presentatietraining (1 x 120 minuten):
€ 135,- (excl. btw)
U ontvangt een korting van 10% op dit tarief voor elke volgende sessie.

Cursusboeken Presentatietraining (optioneel):
ca. € 35,- (incl. btw)

Naast deze eventueel aan te schaffen cursusboeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met ondersteunend trainingsmateriaal.