Het Duitse Huis

Netwerktraining

Door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt en de voortgaande technische ontwikkelingen wordt het vinden van een passende baan niet gemakkelijker.

Het belang van netwerken neemt daardoor alleen maar toe. Dit blijkt ook uit het feit dat bijna 70% van de werkzoekenden een baan vindt door middel van netwerken.

In deze training leert u wat netwerken is. Netwerken betekent handelen. U wordt zich bewust van het netwerk dat u al heeft en hoe u dit op een goede manier kunt gebruiken en uitbreiden.

Voor wie?

De netwerktraining van Het Duitse Huis is bedoeld voor iedereen die de waarde van netwerken inziet en de mogelijkheden van zijn of haar netwerk optimaal wil inzetten om zakelijke of persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Hierbij richt de training zich niet alleen op werkzoekenden en zzp’ers, maar ook op mensen die hun sociale netwerk willen verbreden.

De training is bijzonder geschikt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen.

Het doel van de netwerktraining is om de kennis en vaardigheden te vergroten die van belang zijn bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk.

Voorkennis

U moet zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. De minimale taalvaardigheid wordt gesteld op niveau B2, conform de normering van het Europees Referentiekader.

Heeft u een niet-westerse achtergrond en beheerst u het Nederlands onvoldoende om deze cursus te kunnen volgen? Dan bestaat bij Het Duitse Huis de mogelijkheid om eerst de inburgeringscursus Nederlandse taal te volgen.

Inhoud

De netwerktraining wordt bij Het Duitse Huis altijd individueel, dus één-op-één gegeven.

De training biedt veel waardevolle inzichten en technieken, zoals het gebruik van social media om de kwaliteit van uw netwerk te vergroten. Daarnaast ontwikkelt u uw persoonlijke netwerkstijl.
U leert hoe u uw netwerk optimaal kunt inzetten en u brengt zichzelf naar een hoger niveau.

Onderwerpen uit de netwerktraining kunnen ook deel uitmaken van onze begeleidingstrajecten voor loopbaanadvies, re-integratie of arbeidsbemiddeling.

Huiswerk

De netwerktraining vergt een tijdsinvestering van gemiddeld 30 minuten per dag voor zelfstudie en het werken aan opdrachten.

Resultaat

Na het doorlopen van de training kent u de principes en de kenmerken van succesvol netwerken en heeft u inzicht in uw persoonlijke netwerkstijl. U weet hoe u uw netwerk opbouwt en onderhoudt. Daarnaast bent u in staat om op natuurlijke wijze netwerkgesprekken te voeren. Verder heeft u inzicht in de huidige ontwikkeling van netwerken en u weet hoe u social media kunt inzetten bij het opbouwen en onderhouden van uw netwerk. U weet zichzelf goed te presenteren en u bent in staat om het rendement van uw netwerk te verhogen.

Aanvang

De aanvangsdatum en de tijdstippen van de bijeenkomsten worden in overleg met u bepaald.

Duur

De netwerktraining bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk twee uur (5 x 120 minuten).

Intake

Voorafgaand aan de netwerktraining vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek komen uw opleiding, werkervaring en achtergrond aan de orde. Samen met de coach van Het Duitse Huis bespreekt u uw wensen. Op basis hiervan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt vervolgens met u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan de netwerktraining van start gaan.

Inschrijfgeld

Netwerktraining (5 x 120 minuten):
€ 495,- (excl. btw)

Cursusboeken Netwerktraining:
ca. € 45,- (incl. btw)

Naast deze eventueel aan te schaffen cursusboeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met ondersteunend trainingsmateriaal.