Het Duitse Huis

Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse taal

De cursus Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal leidt op tot taalniveau A2.
De officiële naam voor een cursist met dit niveau is basisgebruiker, conform de normering van het Europese Referentie Kader (ERK).

Binnen de inburgering onderscheiden we vier verschillende taalniveaus: A1, A2, B1 en B2.
Als u de taal nauwelijks beheerst, bevindt u zich op niveau A0, u bent dan een absolute beginner. Via niveau A1 leert u vervolgens de taal op een praktisch niveau te gebruiken, zodat u zich in dagelijkse en veel voorkomende situaties kunt redden. Voor het inburgeringsexamen moet u minimaal niveau A2 halen, het zogenaamde basisniveau.

De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen op niveau A2.

Voor wie?

Deze cursus is in de volgende situaties de juiste keuze:
 

  • u bent inburgeringsplichtig
  • u wilt vrijwillig inburgeren
  • u moet het inburgeringsexamen halen
  • u wilt een Nederlands paspoort
  • u woont in Nederland en u wilt beter Nederlands kunnen spreken en schrijven

Voorkennis

De voorkennis die u nodig heeft om met de cursus te kunnen beginnen is taalvaardigheid Nederlands op niveau A0. Heeft u een hoger niveau? Dan passen we het pakket en de prijs voor u aan.

Inhoud

Het doel van deze cursus is om u voor te bereiden op het Inburgeringsexamen Nederlandse Taal.

Dit examen bestaat uit:

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Toets Gesproken Nederlands (TGN)
  • aparte examens voor de onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven

Deze examens kunt u alleen afleggen op een examenlocatie van DUO.

De cursus Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal bij Het Duitse Huis bestaat uit individuele of groepslessen, een talenpracticum en computerlessen.
Tijdens de eerste periodes zullen alle onderwerpen besproken worden en tijdens de laatste periodes bereiden wij u voor op de specifieke examens. De cursus start in principe bij taalniveau 0 en werkt geleidelijk toe naar taalniveau A2. De snelheid waarmee u een verhoging van uw niveau bereikt, is afhankelijk van uw leervermogen en uw inzet gedurende het traject.

De examentrainingen bestaan uit de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken, KNM en ONA. Hoeft u niet alle onderdelen (meer) te doen? Dan passen we het pakket aan.

Huiswerk

De cursus vergt een tijdsinvestering van gemiddeld zesenhalf uur per week voor het maken van huiswerkopdrachten.

Resultaat

U kunt na het doorlopen van de methode spreken, luisteren, lezen en schrijven op niveau A2. Om deze vaardigheden te ondersteunen is er ruime aandacht voor uw woordenschat en wordt de nodige grammatica aangeboden.

Wanneer u consistent goed scoort op de oefenexamens kunt u bij DUO het Inburgeringsexamen Nederlandse Taal doen.

Aanvang

In veel gevallen is het mogelijk om meteen te beginnen. In andere gevallen kunt u beginnen zodra er een geschikte groep beschikbaar is. Dat kan direct zijn, maar soms kan het een paar weken duren.

De cursus Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal wordt bij Het Duitse Huis in groepen van maximaal vijf personen gegeven.

Wij zoeken een groep die voor u het meest geschikt is. Wij letten daarbij op uw afkomst, uw opleidingsniveau, uw kennis van de Nederlandse taal en uw leeftijd. U kunt zelf ook uw voorkeuren aangeven. De aanvangsdatum en de lestijden worden vervolgens in overleg met u bepaald.

Duur

U krijgt gedurende 46 weken drie keer per week twee uur les. Afhankelijk van uw startniveau kunnen de cursus en het aantal lessen variëren.

Intake

Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek worden uw wensen en uw startniveau besproken. U krijgt op basis daarvan een begeleidingsvoorstel.

Inschrijfgeld

Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal:
(46 x 6 uur les) € 5.000,= (excl. btw)*

* Afhankelijk van uw startniveau kan de cursus en het aantal lessen variëren. Het inschrijfgeld voor de cursus kan dan ook worden aangepast. Op basis van de intake en het individuele lesprogramma wordt een definitieve offerte opgesteld.

Cursusboeken Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal:
€ 75,- (incl. btw)

Naast de aan te schaffen boeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met ondersteunend lesmateriaal.

In plaats van zich in te schrijven voor de hele cursus, kunt u ook losse lesuren nemen. Er is dan geen wachttijd en u krijgt individueel les.

Losse les Voorbereiding Inburgeringsexamen Nederlandse Taal:
€ 45,- (excl. btw)