Het Duitse Huis

Loopbaanadvies

Het inslaan van een nieuwe weg is altijd spannend en eng. Het betekent vaak afscheid nemen: van een vaste baan, van zekerheid, van oude gewoontes of een oud zelfbeeld. Afscheid nemen is moeilijk en pijnlijk, zelfs als men beseft dat het de beste keuze is. Daarom gaan veel mensen door op de oude en bekende weg. Hoe vervelend die ook is, deze is wel vertrouwd en voelt daarom veilig.

Gelukkig zijn er manieren om opnieuw te beseffen wat belangrijk voor u is en uw inzichten te verversen: de ‘reset-toets’ te drukken.

Het Duitse Huis helpt u hierbij!

Voor wie?

Er kunnen veel redenen zijn om te kiezen voor een loopbaanadvies. Een loopbaanadviestraject kan een verstandige keuze zijn wanneer u geen plezier meer heeft in uw huidige werk of worstelt met vragen als: “Ik wil wel wat anders, maar wat?”

Een loopbaanadviestraject kan daarnaast uitkomst bieden wanneer u te maken heeft met problemen op het werk of wanneer u na langdurig ziekteverzuim of burn-out weer wilt gaan werken.

Inhoud

De kernvragen bij een loopbaanadviestraject zijn:

  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?
  • Welke functie past het beste bij mijn kwaliteiten en interesses?
  • Welke ontwikkeling is nodig om voor een dergelijke functie in aanmerking te kunnen komen?

Samen met uw persoonlijke coach gaat u op zoek naar de antwoorden op deze kernvragen. De gesprekken met uw coach vinden plaats op basis van een gelijkwaardige, integere, diepgaande en open samenwerking. De coach fungeert hierbij als begeleider van het traject en zal door levenservaring en kennis van de arbeidsmarkt een ‘vraagbaak’ en ‘spiegel’ voor u zijn. Hij zorgt voor een veilige, vertrouwde setting en zal toezien op een daadkrachtige voortgang binnen het met u overeengekomen plan.

Om inzicht te krijgen en tot oplossingen te komen, werkt uw coach niet met één, maar met verschillende methodieken. Op deze manier is hij in staat om individueel maatwerk te leveren.

Huiswerk

In de perioden tussen de begeleidingsgesprekken zult u een aantal uren per week moeten reserveren voor het maken van thuisopdrachten.

Aanvang

Aanvangsdatum en tijdstippen van de gesprekken worden in overleg met u bepaald.

Duur

De exacte duur van het traject is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Doorgaans bestaat een loopbaanadviestraject uit gemiddeld acht gesprekken. Deze vinden meestal eenmaal in de twee weken plaats. Het hele traject kan in dat geval dus in drie maanden worden afgerond.

Gedurende het traject zullen er tussentijdse rapportages worden gemaakt en aan het einde van het traject vindt er een evaluatie plaats.

Intake

Voorafgaand aan het loopbaanadviestraject vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden uw situatie, wensen en mogelijkheden besproken. Op basis daarvan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. In het begeleidingsplan staat ook een advies over het voor u optimale aantal consulten. Dit aantal kan later uiteraard nog naar behoefte worden aangepast.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt samen u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan het traject van start gaan. De consulten vinden in principe altijd plaats op de vestiging van Het Duitse Huis.

Inschrijfgeld

In veel gevallen kunt u voor een vergoeding van de kosten voor een loopbaanadvies een beroep doen op uw werkgever:

Collectieve arbeidsovereenkomst
Het kan voorkomen dat er cao-afspraken zijn gemaakt waarbij werknemers onder bepaalde voorwaarden in de gelegenheid worden gesteld om bijvoorbeeld eenmaal per drie jaar een loopbaanadvies in te winnen bij een professionele organisatie.

Wet Verbetering Poortwachter
In geval van ziekte kunt u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter in overleg de kosten voor een loopbaanadvies bij uw werkgever declareren.

Sociaal plan
Wanneer uw arbeidsplaats komt te vervallen, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, zijn er vaak afspraken gemaakt over loopbaanadvies, outplacement en dergelijke die zijn vastgelegd in een sociaal plan. In het geval van een afvloeiingsregeling betaalt uw werkgever ook vaak de kosten voor een loopbaanadvies. Het Duitse Huis kan u bij het aanvragen hiervan dit budget adviseren.
 

Indien u niet voldoet aan de criteria die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op een budget vanuit uw werkgever, UWV of gemeente dan bieden wij u de mogelijkheid om op basis van een uurtarief (€ 65,- excl. btw) gebruik te kunnen maken van onze diensten.