Het Duitse Huis

Communicatievaardigheden

De basiscursus Communicatievaardigheden zal u bewuster maken van uw manier van communiceren. Er worden technieken aangereikt om de communicatie te verbeteren, waarbij ook de non-verbale communicatie uitgebreid aan de orde komt.

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen die zijn of haar communicatieve en sociale vaardigheden wil ontwikkelen. Daarnaast is deze training bijzonder geschikt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen.

Het doel van de training is om inzicht te krijgen in de eigen communicatie en het vergroten van het bewustzijn van het effect hiervan op anderen. Sociale en communicatievaardigheden worden verder ontwikkeld. Daarnaast wordt geleerd om de eigen communicatie optimaal in te zetten.

Voorkennis

U moet zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. De minimale taalvaardigheid wordt gesteld op niveau B2, conform de normering van het Europees Referentiekader.

Heeft u een niet-westerse achtergrond en beheerst u het Nederlands onvoldoende om deze cursus te kunnen volgen? Dan bestaat bij Het Duitse Huis de mogelijkheid om eerst de inburgeringscursus Nederlandse taal te volgen.

Inhoud

De basiscursus Communicatievaardigheden wordt bij Het Duitse Huis individueel, dus één-op-één gegeven.

De cursus is maatwerk en draait dus vooral om úw vragen en aandachtspunten.

De lesstof bestaat uit theorie en veel praktische oefeningen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • uw persoonlijke aandachtspunten
 • uw vragen
 • verbale en non-verbale communicatie
 • verschil en verband tussen inhoud en relatie
 • impliciete boodschap
 • relatieverbetering in een gesprek/matchen
 • presentatie
 • actief luisteren, doorvragen en samenvatten
 • feedback
 • conflicthantering
 • interculturele communicatie

Onderwerpen uit de netwerktraining kunnen ook deel uitmaken van onze begeleidingstrajecten voor loopbaanadvies, re-integratie of arbeidsbemiddeling.

Huiswerk

De cursus vergt een tijdsinvestering van gemiddeld 30 minuten per dag voor zelfstudie en het werken aan opdrachten.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om effectiever te communiceren. U weet hoe u uw boodschap in verschillende situaties effectief en met zelfvertrouwen brengt. Daarnaast begrijpt u de ander beter en u wordt beter begrepen. Uw gesprekken verlopen met minder ‘ruis’ en u bent beter in staat om feedback te geven en te ontvangen.

Aanvang

De aanvangsdatum en de tijdstippen van de bijeenkomsten worden in overleg met u bepaald.

Duur

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk twee uur (7 x 120 minuten).

Intake

Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek komen uw opleiding, werkervaring en achtergrond aan de orde. Samen met de coach van Het Duitse Huis bespreekt u uw vragen en ondersteuningsbehoefte. Op basis hiervan wordt een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt.

Het persoonlijk begeleidingsplan wordt vervolgens met u besproken en eventueel aangepast. Zodra u het eens bent met het begeleidingsvoorstel, kan de netwerktraining van start gaan.

Inschrijfgeld

Basiscursus Communicatievaardigheden (7 x 120 minuten):
€ 795,- (excl. btw)

Cursusboeken Communicatievaardigheden (optioneel):
ca. € 45,- (incl. btw)

Naast deze eventueel aan te schaffen cursusboeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met ondersteunend trainingsmateriaal.