Duits voor halfgevorderden

Duits B2 plus

Het Duitse Huis biedt de cursus Duits B2 plus aan voor halfgevorderden. De officiële naam voor een cursist met dit niveau is onafhankelijke gebruiker, volgens de normering van het Europese Referentiekader (ERK).

Voor wie?

De cursus Duits B2 plus is bedoeld voor cursisten met een taalvaardigheidsniveau B1. Een Nederlands eindexamen Duits VWO geldt over het algemeen als bewijs voor niveau B2.

Voorkennis

Voor de cursus Duits B2 plus is kennis van de Duitse taal op niveau B1 vereist. Naast alle basisgrammatica dienen cursisten bekend te zijn met enkele gevorderde aspecten van de Duitse grammatica en te beschikken over een redelijk brede, actieve woordenschat.

Inhoud

Tijdens deze cursus breidt u uw actieve taalvaardigheid op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven verder uit. De cursus is vooral gericht op uitbreiding van uw woordenschat en op actief spreken en schrijven. U leert hoe u een mening weergeeft, hoe u voorstellen doet en hoe u kunt samenvatten. Grammaticale onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere variaties van zinsconstructies. Daarnaast leert u de indirecte rede te gebruiken.

Huiswerk

De cursus vergt een tijdsinvestering van gemiddeld 60 minuten per dag voor het maken van huiswerkopdrachten.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus kunt u de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen. Deze tekst kan zowel een concreet als een abstract onderwerp hebben. Daarnaast kunt u zo vloeiend en spontaan reageren, dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Bovendien kunt u een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen. Tenslotte kunt u een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van de diverse opties.

Het taalvaardigheidsniveau B2 is voor de meeste mensen die een vreemde taal leren, hoog genoeg. Zij schrijven goede e-mails, rapportages en brieven. Daarnaast kunnen zij vrijwel vloeiend een gesprek voeren, ook over onderwerpen die met het werk te maken hebben. Na het behalen van niveau B2 hoeven de meeste cursisten dan ook niet verder te leren.

Met het voltooien van de cursus Duits B2 plus heeft u volgens de normering van het Europese Referentie Kader (ERK) het taalniveau B2 bereikt.

U ontvangt aan het eind van de cursus Duits B2 plus een certificaat van Het Duitse Huis.

Aanvang

De aanvangsdatum en de lestijden worden in overleg met u bepaald.

Duur

De cursus bestaat uit tien privélessen van elk twee uur (10 x 120 minuten).

Intake

Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden uw wensen en uw startniveau besproken. U krijgt een advies over welke cursus het beste bij u past en een begeleidingsvoorstel.

Inschrijfgeld

Cursus Duits B2 plus (12 x 120 minuten):
€ 795,- (excl. btw)

Cursusboeken Duits B2 plus:
€ 35,- (incl. btw)

Naast de aan te schaffen cursusboeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met aanvullend lesmateriaal.

Vindt u het leuker om met twee personen (of als echtpaar) aan deze cursus Duits te beginnen? Wij kunnen u dan een gereduceerd tarief bieden.