Duits voor halfgevorderden

Duits B1 basis

Het Duitse Huis biedt de cursus Duits B1 basis aan voor halfgevorderden. De officiële naam voor een cursist met dit niveau is onafhankelijke gebruiker, volgens de normering van het Europese Referentiekader (ERK).

Voor wie?

Deze cursus is voor u geschikt als u uw basiskennis van de Duitse taal wilt vergroten.

Voorkennis

Bij deze cursus is het een vereiste dat u de basisgrammatica van het Duits beheerst en al een redelijke woordenschat heeft. Een havo eindexamen Duits geldt over het algemeen als bewijs voor niveau B1.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt er onder meer dieper ingegaan op de basisgrammatica, de spreekvaardigheid wordt verbeterd en er wordt aandacht besteed aan het schrijven van langere brieven en e-mails. De oefeningen refereren onder andere aan: praktijksituaties binnen bedrijven, politiek en maatschappij, geschiedenis, cultuur, onderwijs en sollicitatieprocedures.

Huiswerk

De cursus vergt een tijdsinvestering van gemiddeld 45 tot 60 minuten per dag voor het maken van huiswerkopdrachten.

Resultaat

Aan het eind van de cursus kunt iets in detail vertellen over bijvoorbeeld werk of studie en kunt u een discussie voeren over een actueel thema. U bent in staat om uw mening genuanceerd uit te drukken en te beargumenteren. Daarnaast kunt u een korte presentatie houden en u heeft uw basiskennis van de grammatica verdiept.

Aanvang

De aanvangsdatum en de lestijden worden in overleg met u bepaald.

Duur

De cursus bestaat uit tien privélessen van elk twee uur (10 x 120 minuten).

Intake

Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Tijdens het intakegesprek worden uw wensen en uw startniveau besproken. U krijgt een advies over welke cursus het beste bij u past en een begeleidingsvoorstel.

Inschrijfgeld

Cursus Duits B1 basis (12 x 120 minuten):
€ 795,- (excl. btw)

Cursusboeken Duits B1 basis:
€ 35,- (incl. btw)

Naast de aan te schaffen cursusboeken ontvangt u een gratis werkmap van Het Duitse Huis met aanvullend lesmateriaal.

Vindt u het leuker om met twee personen (of als echtpaar) aan deze cursus Duits te beginnen? Wij kunnen u dan een gereduceerd tarief bieden.